Xử lý nghiêm minh những sai phạm ở ngân hàng, tập đoàn kinh tế nhà nước

04/10/2017 05:59 Diệu Linh
(GDVN) - Tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và quyết tâm của Chính phủ là thanh tra, kiểm tra, kết luận rất minh bạch công khai, và xử lý đúng người, đúng tội.

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 3/10, báo chí đã đặt ra vấn đề: Thời gian vừa qua, xét xử một sô vụ án về kinh tế thì thấy có nhiều cán bộ cấp cao bị kỷ luật, vướng vào vòng lao lý. Vậy có phải do sự nơi lỏng, lỏng lẻo trong cơ chế giám sát cán bộ hay không?

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - ông Mai Tiến Dũng cho biết, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, cả hệ thống chính trị đều quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực.

Đặc biệt là thực hiện nghiêm, chấp hành nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

“Chúng ta thấy quyết tâm cao nhất của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xử lý các vụ việc, ngay cả vấn đề về sử dụng bằng cấp, sử dụng ô tô, đặc biệt liên quan đến các vụ án nghiêm trọng xảy ra tại các ngân hàng, tập đoàn kinh tế nhà nước, đều được xem xét điều tra kết luận rất kỹ của các cơ quan điều tra, các cơ quan thanh tra Nhà nước.

Tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và quyết tâm của Chính phủ là xem xét thanh tra, kiểm tra, kết luận rất minh bạch công khai, và xử lý đúng người, đúng tội và không có vùng cấm”, ông Dũng cho hay.

Theo người phát ngôn của Chính phủ, không phải riêng những vụ án nghiêm trọng mà ngay cả những vụ việc mà dư luận xã hội quan tâm, báo chí phản ánh, có thể ở các vùng sâu xa hẻo lánh, đều được xử lý, như vụ quán cà phê Xin Chào, vụ đánh nhân viên tại sân bay, hay vấn đề cấp giấy chứng tử, vấn đề tăng thu học phí của các trường… đều được xem xét rất kỹ, và xử lý rất nghiêm theo quy định của pháp luật, công khai, minh bạch.

Đây là bài học mà các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng thấy rằng công tác quản lý, đánh giá và sử dụng cán bộ trong một thời điểm nào đấy có thể chưa quản lý hết được, chưa đánh giá kỹ được.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết: “Chúng ta đang chuyển mạnh sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong điều hành ở chỗ này chỗ khác, nếu phát hiện vấn đề, vụ việc thì phải xác minh, kết luận trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có sai phạm, ngay cả các cán bộ đã được nghỉ hưu vẫn phải xem xét trách nhiệm, kỷ luật. Tất cả các nội dung này đều công bố công khai.

Như vậy, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, với Nhà nước sẽ rất tốt, tin tưởng tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Về vụ việc cụ thể, tôi không nêu, vì các nhà báo biết hết rồi.

Tôi chỉ nói quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, và Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục giao các cơ quan điều tra, thanh tra Nhà nước tiếp tục xử lý các vụ việc, các dự án thua lỗ kéo dài, đầu tư kém hiệu quả, để công khai cho công luận”.

Diệu Linh