Xuất siêu tháng 1/2013 cao kỷ lục, gần bằng cả năm 2012

21/02/2013 10:42 Theo Gafin
Theo Tổng cục Hải quan, cả nước xuất siêu 776 triệu USD trong tháng 1/2013, trong đó, khu vực vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 869 triệu USD.

Theo báo cáo chi tiết tình hình xuất nhập khẩu tháng 1/2013 của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu tháng 1 cả nước đạt 11,47 tỷ USD, tăng 10,8% so với tháng 12/2012 và tăng 54,7% so cùng kỳ 2012.

Mức xuất siêu tháng 1/2013 của cả nước gần bằng mức xuất siêu của cả năm 2012 là 780 triệu USD.

Tháng này, trong số 41 nhóm hàng xuất khẩu được ghi nhận trong tháng 1 (bao gồm cả nhóm hàng hoá khác), có tới 31 nhóm hàng kim ngạch xuất khẩu tăng so tháng 12/2012 và có tới 39 nhóm hàng tăng so với tháng 1/2012.

Nguồn: Tổng cục Hải quan


Dệt may và nhóm hàng điện tử các loại và linh kiện là 2 nhóm hàng duy nhất có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong tháng này, lần lượt đạt 1,59 tỷ USD và 1,48 tỷ USD, tăng lần lượt 17,5% và 8,1% so với tháng 12/2012.

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu tháng 1 đạt 10,69 tỷ USD, tăng 8,5% so tháng trước và tăng 53,7% so cùng kỳ 2012.

Trong tháng này, 18/51 nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm so với tháng 12/2012, nhưng chỉ có 8/51 nhóm hàng kim ngạch giảm so với cùng kỳ 2012.

Những mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh nhất so với cùng kỳ 2012 là hạt điều (tăng hơn 470%); Điện thoại các loại và linh kiện (tăng 148%); Phương tiện vận tải khác và phụ tùng (tăng hơn 340%); Đá quý, kim loại quý và sản phẩm (tăng hơn 120%); Bông các loại (tăng hơn 115%).

Máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện và nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác là 2 nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu nhiều nhất trong tháng 1/2013, lần lượt đạt 1,474 tỷ USD và 1,461 tỷ USD, tăng lần lượt 21,9% và 8,7% so tháng trước.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tháng này nhập khẩu 5,79 tỷ USD, xuất khẩu 6,66 tỷ USD, đưa mức xuất siêu lên 869 triệu USD, đóng góp lớn vào mức suất siêu 776 triệu USD của cả nước trong tháng 1/2013.

* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!

Theo Gafin