Yamaha Việt Nam thu hồi 31.650 xe do lỗi kỹ thuật

11/11/2016 15:00 Mai Anh
(GDVN) - Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam quyết định thu hồi 31.650 xe Yamaha Acruzo-2TD1 để sữa chữa do lỗi kỹ thuật.

Cụ thể, số xe máy Yamaha Acruzo-2TD1 được thu hồi sửa chữa có số khung từ RLCSEA910FY001001 ~ RLCSEA910GY032650, được sản xuất từ 22/9/2015 đến ngày 3/8/2016. Tổng số xe bị thu hồi 31.650 xe.

Xe máy Yamaha Acruzo-2TD1 bị thu hồi để sửa chữa vì rung giật - ảnh nguồn Yamaha.

Theo Công ty Yamaha, lý do thu hồi là trong quá trình sử dụng xe Acruzo-2TD1, một số khánh hàng đã có phản ánh về hiện tượng xe rung giật trong khi sử dụng ở vận tốc thấp.

Theo đó, sau khi kiểm tra và đánh giá, Công ty Yamaha quyết định thực hiện chương trình thu hồi để sửa chữa hiện tượng nêu trên.

Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) khuyến cáo, chủ phương tiện xe Acruzo có dải số khung nằm trong danh sách số khung nêu trên cần đưa xe đến Đại lý hoặc Trạm dịch vụ ủy quyền YFS của Công ty Yamaha gần nhất để tiến hành kiểm tra và lập trình lại chương trình của bộ điều khiển động cơ (ECU) miễn phí. 

Mai Anh