Yêu cầu 6 doanh nghiệp phải kê khai giá sữa

09/10/2013 11:57 Ngọc Quang
(GDVN) - Bộ Tài chính đã có công văn yêu cầu 6 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa kê khai giá giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi với Cục Quản lý Giá trước ngày 20/11.

Ngay khi Bộ Y tế ban hành Thông tư số 30/2013/TT- BYT ngày 4/10/2013 về việc ban hành danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2013, Bộ Tài chính đã có các Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện quản lý giá sữa và sản phẩm sữa theo quy định của Luật Giá trên địa bàn, đặc biệt là quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi;

Trong đó, công văn số 227a/CQLG-NLTS yêu cầu 6 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa gồm: Công ty Cổ phần thương mại và phát triển ORGANIC Việt Nam, Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam), Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A (sữa Abbot), Công ty TNHH sữa Nestle Việt Nam, Công ty TNHH phân phối Tiên Tiến, Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam... phải kê khai giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi với Cục Quản lý Giá  trước ngày 20/11/2013.

6 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sẽ phải kê khai giá trước 20/11.

Bên cạnh đó, nội dung các công văn của Bộ Tài chính chỉ đạo Sở Tài chính thực hiện việc quản lý giá đối với mặt hàng sữa và sản phẩm từ sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 30/2013/TT- BYT ngày 4/10/2013 về việc ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá.

Thứ hai, chỉ đạo Sở Công Thương (Chi cục Quản lý thị trường), Sở Tài chính, Sở ban ngành chức năng liên quan kiểm tra việc kê khai giá và niêm yết giá của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo quy định đối với mặt hàng sữa và sản phẩm từ sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi, nếu phát hiện vi phạm các quy định của pháp luật về giá thì xử lý theo thẩm quyền.

Thứ ba, chỉ đạo các Sở, ngành chức năng (Tài chính, Quản lý thị trường, Thuế, Hải Quan, Công an, Y tế…) tăng cường kiểm tra, kiểm soát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, lưu thông mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi từ khâu sản xuất đến tay người tiêu dùng theo quy định của pháp luật, chú trọng kiểm soát chất lượng gắn với giá cả của từng mặt hàng. Nếu phát hiện vi phạm đề nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Thứ tư, chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi phải thực hiện kê khai giá ngay khi Thông tư số 30/2013/TT- BYT ngày 4/10/2013 về việc ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá có hiệu lực thi hành và thực hiện kê khai giá khi có điều chỉnh giá trước khi bán trên thị trường theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn hiện hành (việc kê khai giá giá theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 1484/BTC-QLG ngày 29/1/2013 gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn tạm thời về việc đăng ký giá, kê khai giá).

Bộ Tài chính cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện ngay các nội dung nêu trên và báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính diễn biến giá cả thị trường của mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, tình hình, kết quả thực hiện và những vướng mắc cần giải quyết để Bộ xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Ngọc Quang