Yêu cầu ATM hoạt động thông suốt dịp nghỉ lễ

27/04/2015 07:52 Mai Anh
(GDVN) - Đó một trong nội dung trong văn bản được Ngân hàng Nhà nước ban hành nhằm nâng cao hoạt động tổ chức tín dụng dịp nghỉ lễ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 2910/NHNN-VP yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng nhà nước, các tổ chức tín dụng tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong dịp nghỉ lễ.

Trong thời gian nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30 tháng 4 và ngày Quốc tế lao động 01 tháng 5 kéo dài 6 ngày. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước  đề nghị các đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước phải bố trí cán bộ trực để giải quyết, xử lý công việc phát sinh đảm bảo theo chức năng, nhiệm vụ được giao; quán triệt ngày làm bù phải làm việc nghiêm túc, hiệu quả. 

Ảnh minh họa

Cục Công nghệ tin học phối hợp với các tổ chức tín dụng nếu cần thiết có các phương án tổ chức hoạt động hệ thống thanh toán liên ngân hàng, không để ách tắc, gián đoạn nhu cầu thanh toán trong nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố bố trí cán bộ trực trong những ngày nghỉ lễ; đồng thời chủ động có phương án chỉ đạo, điều hành về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đảm bảo an ninh, an toàn cơ quan, kho quỹ.

Trong khi đó đối với các tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước yêu cầu phải tự chủ động trong các hoạt động của đơn vị mình, có phương án kinh doanh và bố trí cán bộ trực đảm bảo chất lượng dịch vụ, kịp thời xử lý tình huống phát sinh, đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dân; đảm bảo an ninh, an toàn trụ sở cơ quan, kho quỹ.

Đồng thời đảm bảo an toàn, hoạt động thông suốt của hệ thống ATM để đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt của người dân; bố trí đảm bảo đủ ngoại tệ, tiền đồng cho các phòng giao dịch thu đổi ngoại tệ, đáp ứng tốt nhu cầu đổi tiền của khách du lịch trong dịp nghỉ lễ.

Ngân hàng nhà nước cho biết trong những ngày nghỉ lễ, nếu có sự việc phát sinh, tùy theo tính chất, mức độ sự việc, các đơn vị phải kịp thời chủ động xử lý; đồng thời báo cáo ngay Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước để kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

Mai Anh