Yêu cầu công khai lương, thưởng sếp EVN, Petrolimex

24/04/2014 08:43 Hồng Minh (tổng hợp)
(GDVN) - Bộ Công thương ra chỉ thị yêu cầu EVN và Petrolimex công khai công khai giá thành điện, xăng dầu cũng như lương, thưởng của lãnh đạo và nhân viên trong ngành.

Tại chỉ thị, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng yêu cầu Cục Điều tiết điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương thực hiện công bố giá điện theo cơ chế giá thị trường, công khai minh bạch các yếu tố cấu thành giá bán điện và phương án điều chỉnh giá bán điện.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng ra chỉ thị yêu cầu EVN và Petrolimex minh bạch hoạt động kinh doanh cũng như lương thưởng lãnh đạo nhân viên trong ngàn.

Chỉ thị nêu rõ EVN phải công khai biến động các thông số đầu vào các yếu tố cấu thành giá điện bình quân cơ sở, các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh điện chưa tính vào giá bán điện hiện hành được phép thu hồi, mức giá bán điện bình quân cơ sở, khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân (nếu có), cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hiện hành,.... Đồng thời EVN sẽ phải công khai báo cáo kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh.

Đối với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và các đơn vị liên quan, Bộ trưởng yêu cầu sớm công khai giá xăng dầu, các yếu tố hình thành giá, việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Ngoài việc phải công bố thông tin về thông tin thị trường xăng dầu, các doanh nghiệp xăng dầu phải công khai, minh bạch giá cơ sở, kết cấu hình thành giá cơ sở, mức trích lập, số dư và quản lý sử dụng quỹ bình ổn, công khai báo cáo kinh doanh, báo cáo kiểm toán…

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng yêu cầu Vụ tài chính (Bộ Công thương) theo định kỳ 6 tháng phải công bố kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoán Xăng Dầu Việt Nam. Đồng thời báo cáo giám sát tài chính của hai tập đoàn này.

Bên cạnh đó vị tư lệnh ngành công thương yêu cầu 2 tập đoàn điện lực và xăng dầu phải công khai về tài chính, phải công bố thu nhập bình quân hằng tháng của từng viên chức quản lý doanh nghiệp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)  và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trên website của Bộ.

Theo quy định hiện hành, lương lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty không được quá 36 triệu đồng/tháng.

Hồng Minh (tổng hợp)