Lại Việt Anh, Bắc Giang, THPT Lục Ngạn (1238)

09/05/2012 07:00
(GDVN) - Thí sinh Lại Việt Anh đến từ Bắc Giang, hiện là học sinh lớp 10 trường THPT Lục Ngạn. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
 Lại Việt Anh, Bắc Giang, THPT Lục Ngạn (1238) ảnh 1
Việt Anh là người hòa đồng, thân thiện, thích đi du lịch, shopping, thích gặp gỡ bạn bè.
 Lại Việt Anh, Bắc Giang, THPT Lục Ngạn (1238) ảnh 2
Ước mơ của Việt Anh trở thành 1 hướng dẫn viên du lịch để được đi thật là nhiều nơi.
 Lại Việt Anh, Bắc Giang, THPT Lục Ngạn (1238) ảnh 3
 Lại Việt Anh, Bắc Giang, THPT Lục Ngạn (1238) ảnh 4
 Lại Việt Anh, Bắc Giang, THPT Lục Ngạn (1238) ảnh 5
 Lại Việt Anh, Bắc Giang, THPT Lục Ngạn (1238) ảnh 6
 Lại Việt Anh, Bắc Giang, THPT Lục Ngạn (1238) ảnh 7
 Lại Việt Anh, Bắc Giang, THPT Lục Ngạn (1238) ảnh 8
 Lại Việt Anh, Bắc Giang, THPT Lục Ngạn (1238) ảnh 9
 Lại Việt Anh, Bắc Giang, THPT Lục Ngạn (1238) ảnh 10
 Lại Việt Anh, Bắc Giang, THPT Lục Ngạn (1238) ảnh 11
 Lại Việt Anh, Bắc Giang, THPT Lục Ngạn (1238) ảnh 12
 Lại Việt Anh, Bắc Giang, THPT Lục Ngạn (1238) ảnh 13
 Lại Việt Anh, Bắc Giang, THPT Lục Ngạn (1238) ảnh 14
 Lại Việt Anh, Bắc Giang, THPT Lục Ngạn (1238) ảnh 15
 Lại Việt Anh, Bắc Giang, THPT Lục Ngạn (1238) ảnh 16