Lâm Kim Ngân, Sóc Trăng, ĐH Võ Trường Toản (1557)

19/05/2012 08:30

(GDVN)-Lâm Kim Ngân sinh năm 1992 hiện là sinh viên lớp Đại Học Tài Chính Ngân Hàng-Trường ĐH Võ Trường Toản-Hậu Giang>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi

Lâm Kim Ngân, Sóc Trăng, ĐH Võ Trường Toản (1557) ảnh 1
Lâm Kim Ngân, Sóc Trăng, ĐH Võ Trường Toản (1557) ảnh 2
Lâm Kim Ngân, Sóc Trăng, ĐH Võ Trường Toản (1557) ảnh 3
Lâm Kim Ngân, Sóc Trăng, ĐH Võ Trường Toản (1557) ảnh 4
Lâm Kim Ngân, Sóc Trăng, ĐH Võ Trường Toản (1557) ảnh 5
Lâm Kim Ngân, Sóc Trăng, ĐH Võ Trường Toản (1557) ảnh 6
Lâm Kim Ngân, Sóc Trăng, ĐH Võ Trường Toản (1557) ảnh 7
Lâm Kim Ngân, Sóc Trăng, ĐH Võ Trường Toản (1557) ảnh 8
Lâm Kim Ngân, Sóc Trăng, ĐH Võ Trường Toản (1557) ảnh 9
Lâm Kim Ngân, Sóc Trăng, ĐH Võ Trường Toản (1557) ảnh 10