Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long!

Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long!
(GDVN) - Nếu chúng ta cũng áp đặt quan điểm và lập trường của mình cho Lào hay các thành viên khác của ASEAN thì cách làm này cũng chẳng khác gì Trung Quốc.