Lê Liên, Thanh Hóa, CĐ Công Nghiệp Nam Định (887)

27/04/2012 18:30
(GDVN) - Lê Liên đến từ Thanh Hóa và hiện đang học tại CĐ Công Nghiệp Nam Định.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Lê Liên, Thanh Hóa, CĐ Công Nghiệp Nam Định (887) ảnh 1
Mong muốn của mình là những nữ sinh chúng ta hãy cùng nhau làm cho cuộc sống tràn ngập màu hồng nhé!
Lê Liên, Thanh Hóa, CĐ Công Nghiệp Nam Định (887) ảnh 2
Lê Liên, Thanh Hóa, CĐ Công Nghiệp Nam Định (887) ảnh 3
Lê Liên, Thanh Hóa, CĐ Công Nghiệp Nam Định (887) ảnh 4
Lê Liên, Thanh Hóa, CĐ Công Nghiệp Nam Định (887) ảnh 5
Lê Liên, Thanh Hóa, CĐ Công Nghiệp Nam Định (887) ảnh 6
Lê Liên, Thanh Hóa, CĐ Công Nghiệp Nam Định (887) ảnh 7
Lê Liên, Thanh Hóa, CĐ Công Nghiệp Nam Định (887) ảnh 8
Lê Liên, Thanh Hóa, CĐ Công Nghiệp Nam Định (887) ảnh 9
Lê Liên, Thanh Hóa, CĐ Công Nghiệp Nam Định (887) ảnh 10