Lê Thảo Uyên, Quảng Ninh, THPT Hòn Gai (1401)

13/05/2012 11:20
(GDVN) - Thí sinh Lê Thảo Uyên đến từ Quảng Ninh, hiện là học sinh lớp 12B5 trường THPT Hòn Gai - Quảng Ninh. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Lê Thảo Uyên, Quảng Ninh, THPT Hòn Gai (1401) ảnh 1
Thảo Uyên là một người hòa đồng, vui vẻ, rất muốn làm quen với các bạn, các anh chị học sinh, sinh viên khắp cả nước.
Lê Thảo Uyên, Quảng Ninh, THPT Hòn Gai (1401) ảnh 2
Lê Thảo Uyên, Quảng Ninh, THPT Hòn Gai (1401) ảnh 3
Lê Thảo Uyên, Quảng Ninh, THPT Hòn Gai (1401) ảnh 4
Lê Thảo Uyên, Quảng Ninh, THPT Hòn Gai (1401) ảnh 5
Lê Thảo Uyên, Quảng Ninh, THPT Hòn Gai (1401) ảnh 6
Lê Thảo Uyên, Quảng Ninh, THPT Hòn Gai (1401) ảnh 7
Lê Thảo Uyên, Quảng Ninh, THPT Hòn Gai (1401) ảnh 8
Lê Thảo Uyên, Quảng Ninh, THPT Hòn Gai (1401) ảnh 9
Lê Thảo Uyên, Quảng Ninh, THPT Hòn Gai (1401) ảnh 10
Lê Thảo Uyên, Quảng Ninh, THPT Hòn Gai (1401) ảnh 11