Lê Thị Thu Hương, Thanh Hóa, THPT Quảng Xương 3 (1518)

17/05/2012 15:40
(GDVN)- Lê Thị Thu Hương đến từ Thanh Hóa và hiện đang học tại trường THPT Quảng Xương 3. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Lê Thị Thu Hương, Thanh Hóa, THPT Quảng Xương 3 (1518) ảnh 1

Lê Thị Thu Hương, Thanh Hóa, THPT Quảng Xương 3 (1518) ảnh 2

Lê Thị Thu Hương, Thanh Hóa, THPT Quảng Xương 3 (1518) ảnh 3

Lê Thị Thu Hương, Thanh Hóa, THPT Quảng Xương 3 (1518) ảnh 4

Lê Thị Thu Hương, Thanh Hóa, THPT Quảng Xương 3 (1518) ảnh 5

Lê Thị Thu Hương, Thanh Hóa, THPT Quảng Xương 3 (1518) ảnh 6

Lê Thị Thu Hương, Thanh Hóa, THPT Quảng Xương 3 (1518) ảnh 7

Lê Thị Thu Hương, Thanh Hóa, THPT Quảng Xương 3 (1518) ảnh 8

Lê Thị Thu Hương, Thanh Hóa, THPT Quảng Xương 3 (1518) ảnh 9

Lê Thị Thu Hương, Thanh Hóa, THPT Quảng Xương 3 (1518) ảnh 10

Lê Thị Thu Hương, Thanh Hóa, THPT Quảng Xương 3 (1518) ảnh 11