Lưu Thị Như Ngọc, Quảng Ngãi, Đại học công nghiệp TP HCM (1348)

11/05/2012 18:40
(GDVN) - Thí sinh Lưu Thị Như Ngọc đến từ Quảng Ngãi, hiện là sinh viên trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Lưu Thị Như Ngọc, Quảng Ngãi, Đại học công nghiệp TP HCM (1348) ảnh 1
Lưu Thị Như Ngọc, Quảng Ngãi, Đại học công nghiệp TP HCM (1348) ảnh 2
Lưu Thị Như Ngọc, Quảng Ngãi, Đại học công nghiệp TP HCM (1348) ảnh 3
Lưu Thị Như Ngọc, Quảng Ngãi, Đại học công nghiệp TP HCM (1348) ảnh 4
Lưu Thị Như Ngọc, Quảng Ngãi, Đại học công nghiệp TP HCM (1348) ảnh 5