Lý Thùy Trang, Lào Cai, THPT dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai (1756)

27/05/2012 10:30

(GDVN) - Lý Thùy Trang đến từ Lào Cai hiện bạn đang học tại trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi

Lý Thùy Trang, Lào Cai, THPT dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai (1756) ảnh 1
Lý Thùy Trang, Lào Cai, THPT dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai (1756) ảnh 2
Lý Thùy Trang, Lào Cai, THPT dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai (1756) ảnh 3
Lý Thùy Trang, Lào Cai, THPT dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai (1756) ảnh 4
Lý Thùy Trang, Lào Cai, THPT dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai (1756) ảnh 5
Lý Thùy Trang, Lào Cai, THPT dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai (1756) ảnh 6