Một trường cao đẳng bị phạt hơn 112 triệu đồng, đình chỉ tuyển sinh 2 ngành

22/02/2024 11:36
Phạm Thi
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Theo Kết luận của Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội có nhiều sai phạm trong tuyển sinh và sử dụng giảng viên. 

Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có kết luận thanh tra số 31/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội.

Tại thời điểm thanh tra, trường đào tạo 14 ngành, nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, gồm: Công nghệ thông tin, Thiết kế trang web, Thiết kế đồ họa, Tiếng Hàn Quốc, Tài chính doanh nghiệp, Quản lý công nghiệp, Chăm sóc sắc đẹp, Nghiệp vụ bán hàng, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Quản trị khách sạn, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật, Phiên dịch tiếng Anh thương mại, Marketing.

vn,.jpg
Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội. Ảnh: Duy Bảo.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ những quy định pháp luật giáo dục nghề nghiệp chưa được Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ.

Thứ nhất, thiếu 32/686 thiết bị đào tạo ngành Chăm sóc sắc đẹp trình độ cao đẳng (chiếm 4,6%) theo quy định tại Thông tư số 15/2020/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 41 ngành, nghề.

Thứ hai, thiếu 12/408 thiết bị đào tạo ngành kỹ thuật chế biến món ăn trình độ trung cấp (chiếm 2,94%) theo quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 98 ngành, nghề.

Thứ ba, có 61 giáo viên, giảng viên dạy thực hành/tích hợp chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Thứ tư, thành phần của Hội đồng thẩm định các chương trình đào tạo không có đại diện cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Thứ năm, tuyển sinh vượt quá tổng quy mô tuyển sinh/năm của các ngành, nghề trong cùng nhóm ngành, nghề mã cấp III hoặc giữa các nghề trình độ sơ cấp có cùng tên gọi với ngành, nghề trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hoặc giữa các nghề trình độ sơ cấp trong cùng nhóm nghề đào tạo trình độ sơ cấp tại từng địa điểm đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Thứ sáu, bố trí lớp học lý thuyết vượt quá quy mô theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 18/QĐ-XPVPHC đối với Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội.

Tổng số tiền xử phạt là 112,5 triệu đồng với hành vi sử dụng nhà giáo, người dạy không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ để giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và hành vi không đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi tuyển sinh nhóm ngành nghề Công nghệ thông tin và nhóm ngành, nghề Mỹ thuật ứng dụng vượt quá tổng quy mô tuyển sinh/năm của các ngành, nghề trong cùng nhóm ngành, nghề mã cấp III tại địa điểm đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp có thời hạn 2 tháng đối với nhóm ngành nghề Công nghệ thông tin và 4 tháng đối với nhóm ngành, nghề Mỹ thuật ứng dụng.

Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng kiến nghị các biện pháp xử lý.

Theo đó, yêu cầu Hiệu trưởng Trường Cao Việt Mỹ Hà Nội bố trí đầy đủ thiết bị đào tạo ngành Chăm sóc sắc đẹp trình độ cao đẳng theo quy định tại Thông tư số 15/2020/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 41 ngành, nghề.

Bố trí đầy đủ thiết bị đào tạo ngành kỹ thuật chế biến món ăn trình độ trung cấp theo quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 98 ngành, nghề.

Sử dụng giáo viên, giảng viên dạy thực hành/tích hợp đáp ứng đủ điều kiện về kỹ năng nghề theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Thành phần của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo phải đảm bảo theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Đăng ký bổ sinh hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Luật giáo dục nghề nghiệp.

Bố trí lớp học lý thuyết không được vượt quá quy mô 35 người học/lớp theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn Trường Cao Việt Mỹ Hà Nội đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp do tuyển sinh nhóm ngành nghề Công nghệ thông tin và nhóm ngành, nghề Mỹ thuật ứng dụng vượt quá tổng quy mô tuyển sinh/năm của các ngành, nghề trong cùng nhóm ngành, nghề mã cấp III tại địa điểm đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; trường hợp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì buộc giảm số lượng chỉ tiêu tuyển sinh của năm sau tối thiểu bằng số lượng tuyển sinh vượt quá quy mô đối với nhóm ngành nghề Công nghệ thông tin và nhóm ngành, nghề Mỹ thuật ứng dụng; khắc phục những sai phạm đã nêu.

Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội có 3 cơ sở đào tạo tại quận Nam Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm và quận Cầu Giấy (Hà Nội). Đây là trường cao đẳng tư thục, thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội.

Phạm Thi