Nâng cao kỹ năng truyền thông cho viên chức Ngành Bảo hiểm xã hội

11/11/2017 16:09
Diệu Linh
(GDVN) - Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội.

Ngày 11/11, Trường đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin - Truyền thông (Bộ Thông tin Truyền thông) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng truyền thông cho viên chức Ngành Bảo hiểm xã hội.

Phát biểu tại buổi khai giảng, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam- ông Nguyễn Minh Thảo nhấn mạnh: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội.

Trong những năm qua, ngành Bảo hiểm xã hội đã giải quyết kịp thời, đầy đủ chính sách, chế độ cho người tham gia và thụ hưởng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội; ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng nước.

Nâng cao kỹ năng truyền thông cho viên chức Ngành Bảo hiểm xã hội ảnh 1
 Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam- ông Nguyễn Minh Thảo.

Trước những vấn đề đặt ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cần phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác truyền thông, ngày 24/8/2017, Ban cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Nghị quyết số 96/NQ-BCS "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế trong tình hình mới".

Đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên về công tác truyền thông, có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Tuy nhiên, công tác truyền thông trong toàn ngành trong thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế, chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; việc tổ chức thực hiện chưa có tính chiến lược; đôi khi còn thụ động, lúng túng, xử lý theo tình huống, sự vụ; công tác phối hợp trong hệ thống chưa thật sự chặt chẽ, thiếu đồng bộ; phương pháp thực hiện còn thiếu tính chuyên nghiệp.

Trước những hạn chế trên, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giao cho Trường Đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin - Truyền thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng Truyền thông cho đội ngũ viên chức làm công tác truyền thông Ngành Bảo hiểm xã hội trên cả nước.

Nâng cao kỹ năng truyền thông cho viên chức Ngành Bảo hiểm xã hội ảnh 2
Nâng cao kỹ năng truyền thông cho viên chức Ngành Bảo hiểm xã hội.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo đề nghị, Trường Đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội phối hợp chặt chẽ với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin - Truyền thông tổ chức giảng dạy theo đúng nội dung, chương trình.

Lựa chọn và vận dụng các phương pháp giảng dạy phù hợp để truyền đạt kiến thức cho học viên một cách hiệu quả nhất, đặc biệt cần nhấn mạnh trọng tâm, trọng điểm của bài giảng để học viên nắm chắc kiến thức, kỹ năng truyền thông.

Đối với học viên, trên cơ sở kiến thức, nghiệp vụ đã tiếp thu ở trên lớp, trở về đơn vị công tác phải vận dụng để triển khai thực hiện và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tại địa phương, cơ sở; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức các hội nghị đối thoại, toạ đàm với người lao động.

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền những quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 áp dụng từ ngày 01/01/2018 và tác động của nó đối với đời sống xã hội như: Mở rộng đối tượng tham gia, việc thay đổi cách tính lương hưu, tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện... cho phù hợp đặc thù của địa phương, mang lại hiệu quả cao nhất.

Diệu Linh