BIDV ra mắt Trung tâm Ngân hàng số

BIDV ra mắt Trung tâm Ngân hàng số
(GDVN) - Trung tâm Ngân hàng số ra đời với mục tiêu trở thành “trung tâm sáng tạo” của BIDV, là nơi sản sinh các sản phẩm tiên tiến, hiện đại hướng tới khách hàng...