Trọn niềm tin yêu và tự hào về Đảng

Trọn niềm tin yêu và tự hào về Đảng
(GDVN) - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc.