Ngô Thanh Hảo, Bắc Giang, THPT Lạng Giang số 1 (1274)

09/05/2012 19:40
(GDVN) - Thí sinh Ngô Thanh Hảo đến từ Bắc Giang, hiện là học sinh trường THPT Lạng Giang số 1. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
 Ngô Thanh Hảo, Bắc Giang, THPT Lạng Giang số 1 (1274) ảnh 1
Thanh Hảo thích đi shopping, nghe nhạc, chơi với thú vật và tán gẫu với bạn bè.
 Ngô Thanh Hảo, Bắc Giang, THPT Lạng Giang số 1 (1274) ảnh 2
 Ngô Thanh Hảo, Bắc Giang, THPT Lạng Giang số 1 (1274) ảnh 3
 Ngô Thanh Hảo, Bắc Giang, THPT Lạng Giang số 1 (1274) ảnh 4
 Ngô Thanh Hảo, Bắc Giang, THPT Lạng Giang số 1 (1274) ảnh 5
 Ngô Thanh Hảo, Bắc Giang, THPT Lạng Giang số 1 (1274) ảnh 6
 Ngô Thanh Hảo, Bắc Giang, THPT Lạng Giang số 1 (1274) ảnh 7
 Ngô Thanh Hảo, Bắc Giang, THPT Lạng Giang số 1 (1274) ảnh 8
 Ngô Thanh Hảo, Bắc Giang, THPT Lạng Giang số 1 (1274) ảnh 9