Ngô Thuỳ Dung, Bắc Ninh, THPT Hàn Thuyên (1239)

09/05/2012 07:30
(GDVN) - Ngô Thuỳ Dung đến từ Bắc Ninh và hiện đang là học sinh của Trường THPT Hàn Thuyên >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Ngô Thuỳ Dung, Bắc Ninh, THPT Hàn Thuyên (1239) ảnh 1
Sở thích của Dung là nấu ăn, viết truyện, chụp ảnh, đàn, múa, làm đồ handmade,…và mình rất thích được làm đẹp cho người khác
Ngô Thuỳ Dung, Bắc Ninh, THPT Hàn Thuyên (1239) ảnh 2
Phương châm sống của Dung là: “Nothing is impossible – Không có gì là không thể!
Ngô Thuỳ Dung, Bắc Ninh, THPT Hàn Thuyên (1239) ảnh 3
Ngô Thuỳ Dung, Bắc Ninh, THPT Hàn Thuyên (1239) ảnh 4
Ngô Thuỳ Dung, Bắc Ninh, THPT Hàn Thuyên (1239) ảnh 5
Ngô Thuỳ Dung, Bắc Ninh, THPT Hàn Thuyên (1239) ảnh 6
Ngô Thuỳ Dung, Bắc Ninh, THPT Hàn Thuyên (1239) ảnh 7
Ngô Thuỳ Dung, Bắc Ninh, THPT Hàn Thuyên (1239) ảnh 8
Ngô Thuỳ Dung, Bắc Ninh, THPT Hàn Thuyên (1239) ảnh 9
Ngô Thuỳ Dung, Bắc Ninh, THPT Hàn Thuyên (1239) ảnh 10
Ngô Thuỳ Dung, Bắc Ninh, THPT Hàn Thuyên (1239) ảnh 11
Ngô Thuỳ Dung, Bắc Ninh, THPT Hàn Thuyên (1239) ảnh 12
Ngô Thuỳ Dung, Bắc Ninh, THPT Hàn Thuyên (1239) ảnh 13
Ngô Thuỳ Dung, Bắc Ninh, THPT Hàn Thuyên (1239) ảnh 14
Ngô Thuỳ Dung, Bắc Ninh, THPT Hàn Thuyên (1239) ảnh 15
Ngô Thuỳ Dung, Bắc Ninh, THPT Hàn Thuyên (1239) ảnh 16
Ngô Thuỳ Dung, Bắc Ninh, THPT Hàn Thuyên (1239) ảnh 17
Ngô Thuỳ Dung, Bắc Ninh, THPT Hàn Thuyên (1239) ảnh 18
Ngô Thuỳ Dung, Bắc Ninh, THPT Hàn Thuyên (1239) ảnh 19
Ngô Thuỳ Dung, Bắc Ninh, THPT Hàn Thuyên (1239) ảnh 20