Ngưng hiệu lực một số điều của Nghị định 26/2019/NĐ-CP

21/01/2020 22:42
Nhật Minh
(GDVN) - Ngưng hiệu lực thi hành Điều 63 - Chế độ chính sách đối với kiểm ngư...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 12/2020/NĐ-CP về việc ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản.

Ngưng hiệu lực một số điều của Nghị định 26/2019/NĐ-CP ảnh 1

Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Nghị định số 12/2020/NĐ-CP, ngưng hiệu lực thi hành Điều 63 - Chế độ chính sách đối với kiểm ngư, điểm c khoản 1 Điều 64 - Nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động kiểm ngư, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 - Nội dung chi hoạt động kiểm ngư cho đến khi sửa đổi các quy định đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/1/2020.

Nhật Minh