Nguyễn Ái My, Sóc Trăng, THPT Trần Văn Bảy (1757)

27/05/2012 11:00

(GDVN) - Nguyễn Ái My đến từ Sóc Trăng hiện đang là học sinh trường THPT Trần Văn Bảy >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi

Nguyễn Ái My, Sóc Trăng, THPT Trần Văn Bảy (1757) ảnh 1
Nguyễn Ái My, Sóc Trăng, THPT Trần Văn Bảy (1757) ảnh 2
Nguyễn Ái My, Sóc Trăng, THPT Trần Văn Bảy (1757) ảnh 3
Nguyễn Ái My, Sóc Trăng, THPT Trần Văn Bảy (1757) ảnh 4
Nguyễn Ái My, Sóc Trăng, THPT Trần Văn Bảy (1757) ảnh 5
Nguyễn Ái My, Sóc Trăng, THPT Trần Văn Bảy (1757) ảnh 6
Nguyễn Ái My, Sóc Trăng, THPT Trần Văn Bảy (1757) ảnh 7
Nguyễn Ái My, Sóc Trăng, THPT Trần Văn Bảy (1757) ảnh 8
Nguyễn Ái My, Sóc Trăng, THPT Trần Văn Bảy (1757) ảnh 9