Nguyễn Bích Hồng, Thái Nguyên, ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên (1821)

30/05/2012 14:30

(GDVN) - Nguyễn Bích Hồng đến từ Thái Nguyên hiện đang là sinh viên trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi

Nguyễn Bích Hồng, Thái Nguyên, ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên (1821) ảnh 1
Nguyễn Bích Hồng, Thái Nguyên, ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên (1821) ảnh 2
Nguyễn Bích Hồng, Thái Nguyên, ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên (1821) ảnh 3
Nguyễn Bích Hồng, Thái Nguyên, ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên (1821) ảnh 4
Nguyễn Bích Hồng, Thái Nguyên, ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên (1821) ảnh 5
Nguyễn Bích Hồng, Thái Nguyên, ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên (1821) ảnh 6
Nguyễn Bích Hồng, Thái Nguyên, ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên (1821) ảnh 7
Nguyễn Bích Hồng, Thái Nguyên, ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên (1821) ảnh 8
Nguyễn Bích Hồng, Thái Nguyên, ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên (1821) ảnh 9
Nguyễn Bích Hồng, Thái Nguyên, ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên (1821) ảnh 10