Nguyễn Đặng Tường Linh, Phú Yên, THPT chuyên Lương Văn Chánh (670)

23/04/2012 02:00
(GDVN) - Thí sinh Nguyễn Đặng Tường Linh, Phú Yên, THPT chuyên Lương Văn Chánh. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Đặng Tường Linh, Phú Yên, THPT chuyên Lương Văn Chánh (670) ảnh 1
Sở thích của Tường Linh là nghe nhạc, xem phim, K-pop...
Nguyễn Đặng Tường Linh, Phú Yên, THPT chuyên Lương Văn Chánh (670) ảnh 2
ngoài ra Linh còn thích đọc truyện, viết văn, nấu ăn, đi chơi cùng gia đình và bạn bè.....
Nguyễn Đặng Tường Linh, Phú Yên, THPT chuyên Lương Văn Chánh (670) ảnh 3
đến với cuộc thi Tường Linh mong muốn được kết bạn và khẳng định bản thân,
Nguyễn Đặng Tường Linh, Phú Yên, THPT chuyên Lương Văn Chánh (670) ảnh 4
điều quan trọng Tường Linh muốn trở thành gương mặt đại diện của quý báo
Nguyễn Đặng Tường Linh, Phú Yên, THPT chuyên Lương Văn Chánh (670) ảnh 5
Nguyễn Đặng Tường Linh, Phú Yên, THPT chuyên Lương Văn Chánh (670) ảnh 6
Nguyễn Đặng Tường Linh, Phú Yên, THPT chuyên Lương Văn Chánh (670) ảnh 7
Nguyễn Đặng Tường Linh, Phú Yên, THPT chuyên Lương Văn Chánh (670) ảnh 8
Nguyễn Đặng Tường Linh, Phú Yên, THPT chuyên Lương Văn Chánh (670) ảnh 9
Nguyễn Đặng Tường Linh, Phú Yên, THPT chuyên Lương Văn Chánh (670) ảnh 10
Nguyễn Đặng Tường Linh, Phú Yên, THPT chuyên Lương Văn Chánh (670) ảnh 11
Nguyễn Đặng Tường Linh, Phú Yên, THPT chuyên Lương Văn Chánh (670) ảnh 12
Nguyễn Đặng Tường Linh, Phú Yên, THPT chuyên Lương Văn Chánh (670) ảnh 13
Nguyễn Đặng Tường Linh, Phú Yên, THPT chuyên Lương Văn Chánh (670) ảnh 14
Nguyễn Đặng Tường Linh, Phú Yên, THPT chuyên Lương Văn Chánh (670) ảnh 15
Nguyễn Đặng Tường Linh, Phú Yên, THPT chuyên Lương Văn Chánh (670) ảnh 16
Nguyễn Đặng Tường Linh, Phú Yên, THPT chuyên Lương Văn Chánh (670) ảnh 17
Nguyễn Đặng Tường Linh, Phú Yên, THPT chuyên Lương Văn Chánh (670) ảnh 18
Nguyễn Đặng Tường Linh, Phú Yên, THPT chuyên Lương Văn Chánh (670) ảnh 19
Nguyễn Đặng Tường Linh, Phú Yên, THPT chuyên Lương Văn Chánh (670) ảnh 20