Nguyễn Lê Vi, TP Hồ Chí Minh, ĐH Sài Gòn (1286)

10/05/2012 10:20
(GDVN) - Nguyễn Lê Vi đến từ TP Hồ Chí Minh, sinh viên trường ĐH Sài Gòn >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Lê Vi, TP Hồ Chí Minh, ĐH Sài Gòn (1286) ảnh 1
Nguyễn Lê Vi, TP Hồ Chí Minh, ĐH Sài Gòn (1286) ảnh 2
Nguyễn Lê Vi, TP Hồ Chí Minh, ĐH Sài Gòn (1286) ảnh 3
Nguyễn Lê Vi, TP Hồ Chí Minh, ĐH Sài Gòn (1286) ảnh 4
Nguyễn Lê Vi, TP Hồ Chí Minh, ĐH Sài Gòn (1286) ảnh 5
Nguyễn Lê Vi, TP Hồ Chí Minh, ĐH Sài Gòn (1286) ảnh 6
Nguyễn Lê Vi, TP Hồ Chí Minh, ĐH Sài Gòn (1286) ảnh 7
Nguyễn Lê Vi, TP Hồ Chí Minh, ĐH Sài Gòn (1286) ảnh 8
Nguyễn Lê Vi, TP Hồ Chí Minh, ĐH Sài Gòn (1286) ảnh 9