Nguyễn Minh Thùy, Điện Biên, Đại Học Khoa Học Xã hội và Nhân văn (878)

27/04/2012 17:00
(GDVN) - Nguyễn Minh Thùy đến từ Điện Biên và hiện đang học tại  Đại Học Khoa Học Xã hội và Nhân văn.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Minh Thùy, Điện Biên, Đại Học Khoa Học Xã hội và Nhân văn (878) ảnh 1
Mình là 1 bí thư chi đoàn gương mẫu, tham gia tích cực các hoạt động của lớp và trường. Mình là người vui vẻ , hòa đồng, nhiệt tình tham gia cuộc thi với mục đích giao lưu là chính.
Nguyễn Minh Thùy, Điện Biên, Đại Học Khoa Học Xã hội và Nhân văn (878) ảnh 2
Nguyễn Minh Thùy, Điện Biên, Đại Học Khoa Học Xã hội và Nhân văn (878) ảnh 3
Nguyễn Minh Thùy, Điện Biên, Đại Học Khoa Học Xã hội và Nhân văn (878) ảnh 4
Nguyễn Minh Thùy, Điện Biên, Đại Học Khoa Học Xã hội và Nhân văn (878) ảnh 5
Nguyễn Minh Thùy, Điện Biên, Đại Học Khoa Học Xã hội và Nhân văn (878) ảnh 6
Nguyễn Minh Thùy, Điện Biên, Đại Học Khoa Học Xã hội và Nhân văn (878) ảnh 7
Nguyễn Minh Thùy, Điện Biên, Đại Học Khoa Học Xã hội và Nhân văn (878) ảnh 8
Nguyễn Minh Thùy, Điện Biên, Đại Học Khoa Học Xã hội và Nhân văn (878) ảnh 9
Nguyễn Minh Thùy, Điện Biên, Đại Học Khoa Học Xã hội và Nhân văn (878) ảnh 10
Nguyễn Minh Thùy, Điện Biên, Đại Học Khoa Học Xã hội và Nhân văn (878) ảnh 11
Nguyễn Minh Thùy, Điện Biên, Đại Học Khoa Học Xã hội và Nhân văn (878) ảnh 12
Nguyễn Minh Thùy, Điện Biên, Đại Học Khoa Học Xã hội và Nhân văn (878) ảnh 13