Nguyễn Ngọc Mai, Hà Nội, THPT Lương Thế Vinh (1483)

16/05/2012 16:00
(GDVN) - Nguyễn Ngọc Mai đến từ Hà Nộivà hiện đang là học sinh trường THPT Lương Thế Vinh >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Ngọc Mai, Hà Nội, THPT Lương Thế Vinh (1483) ảnh 1
Ngọc Mai thích nghe nhạc, học võ và đi du lịch
Nguyễn Ngọc Mai, Hà Nội, THPT Lương Thế Vinh (1483) ảnh 2
Nguyễn Ngọc Mai, Hà Nội, THPT Lương Thế Vinh (1483) ảnh 3
Nguyễn Ngọc Mai, Hà Nội, THPT Lương Thế Vinh (1483) ảnh 4
Nguyễn Ngọc Mai, Hà Nội, THPT Lương Thế Vinh (1483) ảnh 5
Nguyễn Ngọc Mai, Hà Nội, THPT Lương Thế Vinh (1483) ảnh 6
Nguyễn Ngọc Mai, Hà Nội, THPT Lương Thế Vinh (1483) ảnh 7
Nguyễn Ngọc Mai, Hà Nội, THPT Lương Thế Vinh (1483) ảnh 8
Nguyễn Ngọc Mai, Hà Nội, THPT Lương Thế Vinh (1483) ảnh 9
Nguyễn Ngọc Mai, Hà Nội, THPT Lương Thế Vinh (1483) ảnh 10


Nguyễn Ngọc Mai, Hà Nội, THPT Lương Thế Vinh (1483) ảnh 11
Nguyễn Ngọc Mai, Hà Nội, THPT Lương Thế Vinh (1483) ảnh 12
Nguyễn Ngọc Mai, Hà Nội, THPT Lương Thế Vinh (1483) ảnh 13
Nguyễn Ngọc Mai, Hà Nội, THPT Lương Thế Vinh (1483) ảnh 14
Nguyễn Ngọc Mai, Hà Nội, THPT Lương Thế Vinh (1483) ảnh 15