Nguyễn Ngọc Tâm, TP Hồ Chí Minh, ĐH Mở TP HCM (1563)

19/05/2012 11:30

(GDVN)-Nguyễn Ngọc Tâm đến từ TP Hồ Chí Minh hiện đang là sinh viên trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi

Nguyễn Ngọc Tâm, TP Hồ Chí Minh, ĐH Mở TP HCM (1563) ảnh 1
 Tâm hiện đang là sinh viên năm 3 trường ĐH Mở TPHCM. Sở thích của cô là :đọc sách, nghe nhạc, online và học tiếng Anh. 
Nguyễn Ngọc Tâm, TP Hồ Chí Minh, ĐH Mở TP HCM (1563) ảnh 2
Nguyễn Ngọc Tâm, TP Hồ Chí Minh, ĐH Mở TP HCM (1563) ảnh 3
Nguyễn Ngọc Tâm, TP Hồ Chí Minh, ĐH Mở TP HCM (1563) ảnh 4
Nguyễn Ngọc Tâm, TP Hồ Chí Minh, ĐH Mở TP HCM (1563) ảnh 5
Nguyễn Ngọc Tâm, TP Hồ Chí Minh, ĐH Mở TP HCM (1563) ảnh 6

Nguyễn Ngọc Tâm, TP Hồ Chí Minh, ĐH Mở TP HCM (1563) ảnh 7
Nguyễn Ngọc Tâm, TP Hồ Chí Minh, ĐH Mở TP HCM (1563) ảnh 8
Nguyễn Ngọc Tâm, TP Hồ Chí Minh, ĐH Mở TP HCM (1563) ảnh 9
Nguyễn Ngọc Tâm, TP Hồ Chí Minh, ĐH Mở TP HCM (1563) ảnh 10