Nguyễn Quỳnh Anh, Hà Nội, ĐH kinh doanh và công nghệ Hà Nội (1396)

13/05/2012 09:40
(GDVN) - Thí sinh Nguyễn Quỳnh Anh đến từ Hà Nội, hiện là sinh viên trường ĐH kinh doanh và công nghệ Hà Nội. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Quỳnh Anh, Hà Nội, ĐH kinh doanh và công nghệ Hà Nội (1396) ảnh 1
Nguyễn Quỳnh Anh, Hà Nội, ĐH kinh doanh và công nghệ Hà Nội (1396) ảnh 2
Nguyễn Quỳnh Anh, Hà Nội, ĐH kinh doanh và công nghệ Hà Nội (1396) ảnh 3
Nguyễn Quỳnh Anh, Hà Nội, ĐH kinh doanh và công nghệ Hà Nội (1396) ảnh 4
Nguyễn Quỳnh Anh, Hà Nội, ĐH kinh doanh và công nghệ Hà Nội (1396) ảnh 5
Nguyễn Quỳnh Anh, Hà Nội, ĐH kinh doanh và công nghệ Hà Nội (1396) ảnh 6
Nguyễn Quỳnh Anh, Hà Nội, ĐH kinh doanh và công nghệ Hà Nội (1396) ảnh 7
Nguyễn Quỳnh Anh, Hà Nội, ĐH kinh doanh và công nghệ Hà Nội (1396) ảnh 8
Nguyễn Quỳnh Anh, Hà Nội, ĐH kinh doanh và công nghệ Hà Nội (1396) ảnh 9
Nguyễn Quỳnh Anh, Hà Nội, ĐH kinh doanh và công nghệ Hà Nội (1396) ảnh 10
Nguyễn Quỳnh Anh, Hà Nội, ĐH kinh doanh và công nghệ Hà Nội (1396) ảnh 11
Nguyễn Quỳnh Anh, Hà Nội, ĐH kinh doanh và công nghệ Hà Nội (1396) ảnh 12
Nguyễn Quỳnh Anh, Hà Nội, ĐH kinh doanh và công nghệ Hà Nội (1396) ảnh 13
Nguyễn Quỳnh Anh, Hà Nội, ĐH kinh doanh và công nghệ Hà Nội (1396) ảnh 14
Nguyễn Quỳnh Anh, Hà Nội, ĐH kinh doanh và công nghệ Hà Nội (1396) ảnh 15