Miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
(GDVN) - Sau khi bỏ phiếu kín, 418/487 đại biểu có mặt tán thành miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sáng mai (7/4), Quốc hội chính thức bầu Thủ tướng mới.

Vận nước do dân quyết định

Vận nước do dân quyết định
(GDVN) - “Vận mệnh của dân tộc này không phụ thuộc vào bất cứ một cá nhân nào. Nó chỉ được quyết định bởi lòng dân, sức dân...”, Tướng Lê Mã Lương nói.