Nguyễn Thanh Hà, Hà Nội, CĐ Công Ngiệp Quốc Phòng (1412)

13/05/2012 17:00
(GDVN) - Nguyễn Thanh Hà đến từ Hà Nội và hiện đang là sinh viên của Trường CĐ Công ngiệp Quốc phòng >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Thanh Hà,  Hà Nội,  CĐ Công Ngiệp Quốc Phòng (1412) ảnh 1
Nguyễn Thanh Hà,  Hà Nội,  CĐ Công Ngiệp Quốc Phòng (1412) ảnh 2
Nguyễn Thanh Hà,  Hà Nội,  CĐ Công Ngiệp Quốc Phòng (1412) ảnh 3
Nguyễn Thanh Hà,  Hà Nội,  CĐ Công Ngiệp Quốc Phòng (1412) ảnh 4
Nguyễn Thanh Hà,  Hà Nội,  CĐ Công Ngiệp Quốc Phòng (1412) ảnh 5