Nguyễn Thanh Nhàn, Hà Nội, ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (869)

27/04/2012 09:30
(GDVN) -Nguyễn Thanh Nhàn đến từ Hà Nội và hiện đang là sinh viên của Trường ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Thanh Nhàn, Hà Nội, ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (869) ảnh 1
Nguyễn Thanh Nhàn, Hà Nội, ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (869) ảnh 2
Nguyễn Thanh Nhàn, Hà Nội, ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (869) ảnh 3
Nguyễn Thanh Nhàn, Hà Nội, ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (869) ảnh 4
Nguyễn Thanh Nhàn, Hà Nội, ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (869) ảnh 5
Nguyễn Thanh Nhàn, Hà Nội, ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (869) ảnh 6
Nguyễn Thanh Nhàn, Hà Nội, ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (869) ảnh 7
Nguyễn Thanh Nhàn, Hà Nội, ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (869) ảnh 8
Nguyễn Thanh Nhàn, Hà Nội, ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (869) ảnh 9
Nguyễn Thanh Nhàn, Hà Nội, ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (869) ảnh 10
Nguyễn Thanh Nhàn, Hà Nội, ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (869) ảnh 11