Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đồng Nai, THPT Phú Ngọc (1191)

06/05/2012 21:00
(GDVN) - Thí sinh Nguyễn Thị Bích Ngọc đến từ Đồng Nai, hiện là học sinh trường THPT Phú Ngọc. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đồng Nai, THPT Phú Ngọc (1191) ảnh 1
Bích Ngọc là một người hay cười, yêu biển vừ thích khám phá những điều mới mẻ.
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đồng Nai, THPT Phú Ngọc (1191) ảnh 2
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đồng Nai, THPT Phú Ngọc (1191) ảnh 3
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đồng Nai, THPT Phú Ngọc (1191) ảnh 4
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đồng Nai, THPT Phú Ngọc (1191) ảnh 5
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đồng Nai, THPT Phú Ngọc (1191) ảnh 6
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đồng Nai, THPT Phú Ngọc (1191) ảnh 7
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đồng Nai, THPT Phú Ngọc (1191) ảnh 8
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đồng Nai, THPT Phú Ngọc (1191) ảnh 9
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đồng Nai, THPT Phú Ngọc (1191) ảnh 10
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đồng Nai, THPT Phú Ngọc (1191) ảnh 11
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đồng Nai, THPT Phú Ngọc (1191) ảnh 12
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đồng Nai, THPT Phú Ngọc (1191) ảnh 13
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đồng Nai, THPT Phú Ngọc (1191) ảnh 14
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đồng Nai, THPT Phú Ngọc (1191) ảnh 15
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đồng Nai, THPT Phú Ngọc (1191) ảnh 16
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đồng Nai, THPT Phú Ngọc (1191) ảnh 17
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đồng Nai, THPT Phú Ngọc (1191) ảnh 18
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đồng Nai, THPT Phú Ngọc (1191) ảnh 19
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đồng Nai, THPT Phú Ngọc (1191) ảnh 20
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đồng Nai, THPT Phú Ngọc (1191) ảnh 21
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đồng Nai, THPT Phú Ngọc (1191) ảnh 22
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đồng Nai, THPT Phú Ngọc (1191) ảnh 23