Nguyễn Thị Diễm My, Hà Nam, THPT B Kim Bảng (1838)

31/05/2012 12:30

(GDVN)-Nguyễn Thị Diễm My đến từ Hà Nam hiện đang là học sinh trường THPT B Kim Bảng

>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi

Nguyễn Thị Diễm My, Hà Nam, THPT B Kim Bảng (1838) ảnh 1
Nguyễn Thị Diễm My, Hà Nam, THPT B Kim Bảng (1838) ảnh 2
Nguyễn Thị Diễm My, Hà Nam, THPT B Kim Bảng (1838) ảnh 3
Nguyễn Thị Diễm My, Hà Nam, THPT B Kim Bảng (1838) ảnh 4
Nguyễn Thị Diễm My, Hà Nam, THPT B Kim Bảng (1838) ảnh 5
Nguyễn Thị Diễm My, Hà Nam, THPT B Kim Bảng (1838) ảnh 6
Nguyễn Thị Diễm My, Hà Nam, THPT B Kim Bảng (1838) ảnh 7
Nguyễn Thị Diễm My, Hà Nam, THPT B Kim Bảng (1838) ảnh 8
Nguyễn Thị Diễm My, Hà Nam, THPT B Kim Bảng (1838) ảnh 9
Nguyễn Thị Diễm My, Hà Nam, THPT B Kim Bảng (1838) ảnh 10