Nguyễn Thị Hà My, Hà Nội, THPT Hoài Đức A (1649)

23/05/2012 11:30
(GDVN) - Nguyễn Thị Hà My, đến từ thủ đô Hà Nội, hiện bạn ấy đang là học sinh trường THPT Hoài Đức A. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
 Nguyễn Thị Hà My, Hà Nội, THPT Hoài Đức A (1649) ảnh 1
 Nguyễn Thị Hà My, Hà Nội, THPT Hoài Đức A (1649) ảnh 2
 Nguyễn Thị Hà My, Hà Nội, THPT Hoài Đức A (1649) ảnh 3
 Nguyễn Thị Hà My, Hà Nội, THPT Hoài Đức A (1649) ảnh 4
 Nguyễn Thị Hà My, Hà Nội, THPT Hoài Đức A (1649) ảnh 5
 Nguyễn Thị Hà My, Hà Nội, THPT Hoài Đức A (1649) ảnh 6
 Nguyễn Thị Hà My, Hà Nội, THPT Hoài Đức A (1649) ảnh 7
 Nguyễn Thị Hà My, Hà Nội, THPT Hoài Đức A (1649) ảnh 8
 Nguyễn Thị Hà My, Hà Nội, THPT Hoài Đức A (1649) ảnh 9
 Nguyễn Thị Hà My, Hà Nội, THPT Hoài Đức A (1649) ảnh 10
 Nguyễn Thị Hà My, Hà Nội, THPT Hoài Đức A (1649) ảnh 11