Nguyễn Thị Hằng, Hà Giang, THPT Ngọc Hà (915)

28/04/2012 13:00
(GDVN) - Nguyễn Thị Hằng đến từ Hà Giang hiện đang học tại THPT Ngọc Hà.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Thị Hằng, Hà Giang, THPT Ngọc Hà (915) ảnh 1
Mình là một người cá tính và khá mạnh mẽ.
Nguyễn Thị Hằng, Hà Giang, THPT Ngọc Hà (915) ảnh 2
Nguyễn Thị Hằng, Hà Giang, THPT Ngọc Hà (915) ảnh 3
Nguyễn Thị Hằng, Hà Giang, THPT Ngọc Hà (915) ảnh 4
Nguyễn Thị Hằng, Hà Giang, THPT Ngọc Hà (915) ảnh 5
Nguyễn Thị Hằng, Hà Giang, THPT Ngọc Hà (915) ảnh 6
Nguyễn Thị Hằng, Hà Giang, THPT Ngọc Hà (915) ảnh 7