Nguyễn Thị Hồng, Gia Lai, THPT Nguyễn Trường Tộ (1752)

27/05/2012 08:30
(GDVN) - Nguyễn Thị Hồng đến từ Gia Lai, học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Trường Tộ >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi


Nguyễn Thị Hồng, Gia Lai, THPT Nguyễn Trường Tộ (1752) ảnh 1
sở thích của Hồng: thích nghe music, đi shopping, thích được khám phá. Ghét: sự giả dối, sống hai mặt. Phương châm sống: sống để nhìn lại không phải hối hận. Chúc tất cả các bạn tham gia cuôc thi thành công
Nguyễn Thị Hồng, Gia Lai, THPT Nguyễn Trường Tộ (1752) ảnh 2
Nguyễn Thị Hồng, Gia Lai, THPT Nguyễn Trường Tộ (1752) ảnh 3
Nguyễn Thị Hồng, Gia Lai, THPT Nguyễn Trường Tộ (1752) ảnh 4
Nguyễn Thị Hồng, Gia Lai, THPT Nguyễn Trường Tộ (1752) ảnh 5
Nguyễn Thị Hồng, Gia Lai, THPT Nguyễn Trường Tộ (1752) ảnh 6
Nguyễn Thị Hồng, Gia Lai, THPT Nguyễn Trường Tộ (1752) ảnh 7
Nguyễn Thị Hồng, Gia Lai, THPT Nguyễn Trường Tộ (1752) ảnh 8
Nguyễn Thị Hồng, Gia Lai, THPT Nguyễn Trường Tộ (1752) ảnh 9
Nguyễn Thị Hồng, Gia Lai, THPT Nguyễn Trường Tộ (1752) ảnh 10
Nguyễn Thị Hồng, Gia Lai, THPT Nguyễn Trường Tộ (1752) ảnh 11
Nguyễn Thị Hồng, Gia Lai, THPT Nguyễn Trường Tộ (1752) ảnh 12
Nguyễn Thị Hồng, Gia Lai, THPT Nguyễn Trường Tộ (1752) ảnh 13