Nguyễn Thị Hồng Phú, Thái Nguyên, ĐH KT Kĩ thuật Công nghiệp (1469)

16/05/2012 11:20
(GDVN) - Nguyễn Thị Hồng Phú đến từ Thái Nguyên và hiện đang là sinh viên của Trường ĐH Kinh tế Kĩ thuật Công nghiệp >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Thị Hồng Phú, Thái Nguyên, ĐH KT Kĩ thuật Công nghiệp (1469) ảnh 1

Nguyễn Thị Hồng Phú, Thái Nguyên, ĐH KT Kĩ thuật Công nghiệp (1469) ảnh 2
Nguyễn Thị Hồng Phú, Thái Nguyên, ĐH KT Kĩ thuật Công nghiệp (1469) ảnh 3
Nguyễn Thị Hồng Phú, Thái Nguyên, ĐH KT Kĩ thuật Công nghiệp (1469) ảnh 4

Nguyễn Thị Hồng Phú, Thái Nguyên, ĐH KT Kĩ thuật Công nghiệp (1469) ảnh 5
Nguyễn Thị Hồng Phú, Thái Nguyên, ĐH KT Kĩ thuật Công nghiệp (1469) ảnh 6

Nguyễn Thị Hồng Phú, Thái Nguyên, ĐH KT Kĩ thuật Công nghiệp (1469) ảnh 7
Nguyễn Thị Hồng Phú, Thái Nguyên, ĐH KT Kĩ thuật Công nghiệp (1469) ảnh 8
Nguyễn Thị Hồng Phú, Thái Nguyên, ĐH KT Kĩ thuật Công nghiệp (1469) ảnh 9
Nguyễn Thị Hồng Phú, Thái Nguyên, ĐH KT Kĩ thuật Công nghiệp (1469) ảnh 10
Nguyễn Thị Hồng Phú, Thái Nguyên, ĐH KT Kĩ thuật Công nghiệp (1469) ảnh 11
Nguyễn Thị Hồng Phú, Thái Nguyên, ĐH KT Kĩ thuật Công nghiệp (1469) ảnh 12
Nguyễn Thị Hồng Phú, Thái Nguyên, ĐH KT Kĩ thuật Công nghiệp (1469) ảnh 13
Nguyễn Thị Hồng Phú, Thái Nguyên, ĐH KT Kĩ thuật Công nghiệp (1469) ảnh 14
Nguyễn Thị Hồng Phú, Thái Nguyên, ĐH KT Kĩ thuật Công nghiệp (1469) ảnh 15
Nguyễn Thị Hồng Phú, Thái Nguyên, ĐH KT Kĩ thuật Công nghiệp (1469) ảnh 16
Nguyễn Thị Hồng Phú, Thái Nguyên, ĐH KT Kĩ thuật Công nghiệp (1469) ảnh 17
Nguyễn Thị Hồng Phú, Thái Nguyên, ĐH KT Kĩ thuật Công nghiệp (1469) ảnh 18
Nguyễn Thị Hồng Phú, Thái Nguyên, ĐH KT Kĩ thuật Công nghiệp (1469) ảnh 19
Nguyễn Thị Hồng Phú, Thái Nguyên, ĐH KT Kĩ thuật Công nghiệp (1469) ảnh 20