Nguyễn Thị Huệ,Nam Định,CĐ Sư phạm Hải Dương (950)

29/04/2012 14:40
(GDVN) -Nguyễn Thị Huệ đến từ Nam Định hiện bạn đang là sinh viên trường CĐ Sư phạm Hải Dương. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Thị Huệ,Nam Định,CĐ Sư phạm Hải Dương (950) ảnh 1
mỗi người có một vẻ đẹp riêng và vẻ đẹp ấy giống nhau.Vì thế hãy luôn là chính mình.
Nguyễn Thị Huệ,Nam Định,CĐ Sư phạm Hải Dương (950) ảnh 2
Nguyễn Thị Huệ,Nam Định,CĐ Sư phạm Hải Dương (950) ảnh 3
Nguyễn Thị Huệ,Nam Định,CĐ Sư phạm Hải Dương (950) ảnh 4
Nguyễn Thị Huệ,Nam Định,CĐ Sư phạm Hải Dương (950) ảnh 5
Nguyễn Thị Huệ,Nam Định,CĐ Sư phạm Hải Dương (950) ảnh 6
Nguyễn Thị Huệ,Nam Định,CĐ Sư phạm Hải Dương (950) ảnh 7