Nguyễn Thị Kiều Trang, Vĩnh Phúc, ĐH Kinh Doanh & CN Hà Nội (1728)

26/05/2012 09:00

(GDVN)-Nguyễn Thị Kiều Trang đến từ Vĩnh Phúc hiện đang là sinh viên trường ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi

Nguyễn Thị Kiều Trang, Vĩnh Phúc, ĐH Kinh Doanh & CN Hà Nội (1728) ảnh 1
Nguyễn Thị Kiều Trang, Vĩnh Phúc, ĐH Kinh Doanh & CN Hà Nội (1728) ảnh 2
Nguyễn Thị Kiều Trang, Vĩnh Phúc, ĐH Kinh Doanh & CN Hà Nội (1728) ảnh 3
Nguyễn Thị Kiều Trang, Vĩnh Phúc, ĐH Kinh Doanh & CN Hà Nội (1728) ảnh 4
Nguyễn Thị Kiều Trang, Vĩnh Phúc, ĐH Kinh Doanh & CN Hà Nội (1728) ảnh 5
Nguyễn Thị Kiều Trang, Vĩnh Phúc, ĐH Kinh Doanh & CN Hà Nội (1728) ảnh 6
Nguyễn Thị Kiều Trang, Vĩnh Phúc, ĐH Kinh Doanh & CN Hà Nội (1728) ảnh 7
Nguyễn Thị Kiều Trang, Vĩnh Phúc, ĐH Kinh Doanh & CN Hà Nội (1728) ảnh 8
Nguyễn Thị Kiều Trang, Vĩnh Phúc, ĐH Kinh Doanh & CN Hà Nội (1728) ảnh 9
Nguyễn Thị Kiều Trang, Vĩnh Phúc, ĐH Kinh Doanh & CN Hà Nội (1728) ảnh 10