Nguyễn Thị Kiều Trinh, THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa (147)

07/04/2012 09:10
(GDVN) - Nguyễn Thị Kiều Trinh, học sinh Trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa có phương ngôn sống: "Khiêm tốn để tiến bộ".
Nguyễn Thị Kiều Trinh, THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa (147) ảnh 1
Kiều Trinh có năng khiếu về: Ca hát, nhảy hiện đại, múa, MC, đóng kịch.
Nguyễn Thị Kiều Trinh, THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa (147) ảnh 2
Cô bạn có một bảng thành tích khá đáng nể: Giải nhất văn nghệ cấp trường năm 2006, 2009; giải nhì văn nghệ cấp phường năm 2007; 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng giải đồng đội cuộc thi "Giai điệu tuổi hồng" toàn quốc lần thứ IX năm 2011. Tham gia cuộc thi Miss teen 2011.
Nguyễn Thị Kiều Trinh, THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa (147) ảnh 3
Kiều Trinh rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội: từ thiện, làm tình nguyện viên, tham gia các chương trình bảo vệ môi trường, giờ trái đất
Nguyễn Thị Kiều Trinh, THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa (147) ảnh 4
Kiều Trinh là người sống phóng khoáng và khá tinh nghịch, luôn hòa đồng với mọi người
Nguyễn Thị Kiều Trinh, THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa (147) ảnh 5

Nguyễn Thị Kiều Trinh, THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa (147) ảnh 6
Nguyễn Thị Kiều Trinh, THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa (147) ảnh 7
Nguyễn Thị Kiều Trinh, THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa (147) ảnh 8
Nguyễn Thị Kiều Trinh, THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa (147) ảnh 9
Nguyễn Thị Kiều Trinh, THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa (147) ảnh 10
Nguyễn Thị Kiều Trinh, THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa (147) ảnh 11
Nguyễn Thị Kiều Trinh, THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa (147) ảnh 12
Nguyễn Thị Kiều Trinh, THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa (147) ảnh 13
Nguyễn Thị Kiều Trinh, THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa (147) ảnh 14
Nguyễn Thị Kiều Trinh, THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa (147) ảnh 15
Nguyễn Thị Kiều Trinh, THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa (147) ảnh 16
Nguyễn Thị Kiều Trinh, THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa (147) ảnh 17
Nguyễn Thị Kiều Trinh, THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa (147) ảnh 18
Nguyễn Thị Kiều Trinh, THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa (147) ảnh 19
Nguyễn Thị Kiều Trinh, THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa (147) ảnh 20
Nguyễn Thị Kiều Trinh, THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa (147) ảnh 21