Nguyễn Thị Lệ Thủy, Bắc Giang, THPT Lục Nam (1819)

30/05/2012 13:30

(GDVN) - Nguyễn Thị Lệ Thủy đến từ Bắc Giang hiện đang là học sinh trường THPT Lục Nam >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi

Nguyễn Thị Lệ Thủy, Bắc Giang, THPT Lục Nam (1819) ảnh 1
Nguyễn Thị Lệ Thủy, Bắc Giang, THPT Lục Nam (1819) ảnh 2
Nguyễn Thị Lệ Thủy, Bắc Giang, THPT Lục Nam (1819) ảnh 3
Nguyễn Thị Lệ Thủy, Bắc Giang, THPT Lục Nam (1819) ảnh 4
Nguyễn Thị Lệ Thủy, Bắc Giang, THPT Lục Nam (1819) ảnh 5
Nguyễn Thị Lệ Thủy, Bắc Giang, THPT Lục Nam (1819) ảnh 6
Nguyễn Thị Lệ Thủy, Bắc Giang, THPT Lục Nam (1819) ảnh 7
Nguyễn Thị Lệ Thủy, Bắc Giang, THPT Lục Nam (1819) ảnh 8