Nguyễn Thị Lượng, Bắc Ninh, Học Viện Báo Chí - Tuyên Truyền (885)

27/04/2012 18:10
(GDVN) - Nguyễn Thị Lượng đến từ Bắc Ninh hiện đang học tại Học Viện Báo Chí - Tuyên Truyền.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Thị Lượng, Bắc Ninh, Học Viện Báo Chí - Tuyên Truyền (885) ảnh 1
Sở thích của mình chụp ảnh, đọc truyện, giao lưu với bạn bè. Mình có năng khiếu hát,, múa, người mẫu ảnh.Mình đã từng tham gia CLB người mẫu ảnh chuyên đề 2! báo Sinh viên Việt Nam, đóng bộ phim " Cứu thế 2012", MC chương trình phát thanh " Sóng trẻ" của Đài Phát thanh Hà Nội.
Nguyễn Thị Lượng, Bắc Ninh, Học Viện Báo Chí - Tuyên Truyền (885) ảnh 2
Nguyễn Thị Lượng, Bắc Ninh, Học Viện Báo Chí - Tuyên Truyền (885) ảnh 3
Nguyễn Thị Lượng, Bắc Ninh, Học Viện Báo Chí - Tuyên Truyền (885) ảnh 4
Nguyễn Thị Lượng, Bắc Ninh, Học Viện Báo Chí - Tuyên Truyền (885) ảnh 5
Nguyễn Thị Lượng, Bắc Ninh, Học Viện Báo Chí - Tuyên Truyền (885) ảnh 6
Nguyễn Thị Lượng, Bắc Ninh, Học Viện Báo Chí - Tuyên Truyền (885) ảnh 7
Nguyễn Thị Lượng, Bắc Ninh, Học Viện Báo Chí - Tuyên Truyền (885) ảnh 8
Nguyễn Thị Lượng, Bắc Ninh, Học Viện Báo Chí - Tuyên Truyền (885) ảnh 9
Nguyễn Thị Lượng, Bắc Ninh, Học Viện Báo Chí - Tuyên Truyền (885) ảnh 10