Nguyễn Thị Mai Hoa, Khánh Hòa, THPT Lý Tự Trọng (1770)

27/05/2012 18:00

(GDVN) - Nguyễn Thị Mai Hoa đến từ Khánh Hòa hiện đang là học sinh trường THPT Lý Tự Trọng >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi

Nguyễn Thị Mai Hoa, Khánh Hòa, THPT Lý Tự Trọng (1770) ảnh 1
Nguyễn Thị Mai Hoa, Khánh Hòa, THPT Lý Tự Trọng (1770) ảnh 2
Nguyễn Thị Mai Hoa, Khánh Hòa, THPT Lý Tự Trọng (1770) ảnh 3
Nguyễn Thị Mai Hoa, Khánh Hòa, THPT Lý Tự Trọng (1770) ảnh 4
Nguyễn Thị Mai Hoa, Khánh Hòa, THPT Lý Tự Trọng (1770) ảnh 5
Nguyễn Thị Mai Hoa, Khánh Hòa, THPT Lý Tự Trọng (1770) ảnh 6
Nguyễn Thị Mai Hoa, Khánh Hòa, THPT Lý Tự Trọng (1770) ảnh 7
Nguyễn Thị Mai Hoa, Khánh Hòa, THPT Lý Tự Trọng (1770) ảnh 8
Nguyễn Thị Mai Hoa, Khánh Hòa, THPT Lý Tự Trọng (1770) ảnh 9
Nguyễn Thị Mai Hoa, Khánh Hòa, THPT Lý Tự Trọng (1770) ảnh 10