Nguyễn Thị Mai, Thanh Hóa, ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội (1636)

22/05/2012 19:30
(GDVN) -Nguyễn Thị Mai,đến từ quê hương Thanh Hóa, hiện đang là sinh viên trường  Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Thị Mai, Thanh Hóa, ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội (1636) ảnh 1
Nguyễn Thị Mai, Thanh Hóa, ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội (1636) ảnh 2
Nguyễn Thị Mai, Thanh Hóa, ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội (1636) ảnh 3
Nguyễn Thị Mai, Thanh Hóa, ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội (1636) ảnh 4
Nguyễn Thị Mai, Thanh Hóa, ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội (1636) ảnh 5
Nguyễn Thị Mai, Thanh Hóa, ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội (1636) ảnh 6
Nguyễn Thị Mai, Thanh Hóa, ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội (1636) ảnh 7
Nguyễn Thị Mai, Thanh Hóa, ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội (1636) ảnh 8
Nguyễn Thị Mai, Thanh Hóa, ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội (1636) ảnh 9
Nguyễn Thị Mai, Thanh Hóa, ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội (1636) ảnh 10
Nguyễn Thị Mai, Thanh Hóa, ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội (1636) ảnh 11
Nguyễn Thị Mai, Thanh Hóa, ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội (1636) ảnh 12
Nguyễn Thị Mai, Thanh Hóa, ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội (1636) ảnh 13
Nguyễn Thị Mai, Thanh Hóa, ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội (1636) ảnh 14
Nguyễn Thị Mai, Thanh Hóa, ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội (1636) ảnh 15
Nguyễn Thị Mai, Thanh Hóa, ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội (1636) ảnh 16
Nguyễn Thị Mai, Thanh Hóa, ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội (1636) ảnh 17