Nguyễn Thị Nga, Hà Tĩnh, CĐ Sư Phạm Thừa Thiên Huế (1256)

09/05/2012 13:40
(GDVN) - Nguyễn Thị Nga đến từ Hà Tĩnh,  sinh viên trường CĐ Sư Phạm Thừa Thiên Huế >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Thị Nga, Hà Tĩnh, CĐ Sư Phạm Thừa Thiên Huế (1256) ảnh 1
Nga là một người rất năng động, Nga rất thích tham gia các hoạt động tình nguyện, muốn được đi du lịch khắp mọi nơi để tìm hiểu và khám phá những điều mới, thú vị
Nguyễn Thị Nga, Hà Tĩnh, CĐ Sư Phạm Thừa Thiên Huế (1256) ảnh 2
Nguyễn Thị Nga, Hà Tĩnh, CĐ Sư Phạm Thừa Thiên Huế (1256) ảnh 3
Nguyễn Thị Nga, Hà Tĩnh, CĐ Sư Phạm Thừa Thiên Huế (1256) ảnh 4
Nguyễn Thị Nga, Hà Tĩnh, CĐ Sư Phạm Thừa Thiên Huế (1256) ảnh 5
Nguyễn Thị Nga, Hà Tĩnh, CĐ Sư Phạm Thừa Thiên Huế (1256) ảnh 6
Nguyễn Thị Nga, Hà Tĩnh, CĐ Sư Phạm Thừa Thiên Huế (1256) ảnh 7
Nguyễn Thị Nga, Hà Tĩnh, CĐ Sư Phạm Thừa Thiên Huế (1256) ảnh 8
Nguyễn Thị Nga, Hà Tĩnh, CĐ Sư Phạm Thừa Thiên Huế (1256) ảnh 9
Nguyễn Thị Nga, Hà Tĩnh, CĐ Sư Phạm Thừa Thiên Huế (1256) ảnh 10
Nguyễn Thị Nga, Hà Tĩnh, CĐ Sư Phạm Thừa Thiên Huế (1256) ảnh 11
Nguyễn Thị Nga, Hà Tĩnh, CĐ Sư Phạm Thừa Thiên Huế (1256) ảnh 12
Nguyễn Thị Nga, Hà Tĩnh, CĐ Sư Phạm Thừa Thiên Huế (1256) ảnh 13
Nguyễn Thị Nga, Hà Tĩnh, CĐ Sư Phạm Thừa Thiên Huế (1256) ảnh 14