Nguyễn Thị Ngọc, Bắc Ninh, viện ĐH Mở Hà Nội (934)

29/04/2012 09:20
(GDVN) -Nguyễn Thị Ngọc đến từ Bắc Ninh hiện bạn đang là sinh viên trường viện ĐH Mở Hà Nội. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Thị Ngọc, Bắc Ninh, viện ĐH Mở Hà Nội (934) ảnh 1
Nguyễn Thị Ngọc, Bắc Ninh, viện ĐH Mở Hà Nội (934) ảnh 2
Nguyễn Thị Ngọc, Bắc Ninh, viện ĐH Mở Hà Nội (934) ảnh 3
Nguyễn Thị Ngọc, Bắc Ninh, viện ĐH Mở Hà Nội (934) ảnh 4
Nguyễn Thị Ngọc, Bắc Ninh, viện ĐH Mở Hà Nội (934) ảnh 5
Nguyễn Thị Ngọc, Bắc Ninh, viện ĐH Mở Hà Nội (934) ảnh 6
Nguyễn Thị Ngọc, Bắc Ninh, viện ĐH Mở Hà Nội (934) ảnh 7
Nguyễn Thị Ngọc, Bắc Ninh, viện ĐH Mở Hà Nội (934) ảnh 8
Nguyễn Thị Ngọc, Bắc Ninh, viện ĐH Mở Hà Nội (934) ảnh 9
Nguyễn Thị Ngọc, Bắc Ninh, viện ĐH Mở Hà Nội (934) ảnh 10
Nguyễn Thị Ngọc, Bắc Ninh, viện ĐH Mở Hà Nội (934) ảnh 11