Nguyễn Thị Phương Tuyết, TP HCM, ĐH Tôn Đức Thắng ( 425 )

15/04/2012 14:45
(GDVN) - Nguyễn Thị Phương Tuyết hiện đang là sinh viên khoa Kế toán Trường ĐH Tôn Đức Thắng. .>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Thị Phương Tuyết, TP HCM, ĐH Tôn Đức Thắng ( 425 ) ảnh 1
Tuyết thích đi du lịch, gặp gỡ bạn bè và chụp ảnh.

Nguyễn Thị Phương Tuyết, TP HCM, ĐH Tôn Đức Thắng ( 425 ) ảnh 2

Nguyễn Thị Phương Tuyết, TP HCM, ĐH Tôn Đức Thắng ( 425 ) ảnh 3
Nguyễn Thị Phương Tuyết, TP HCM, ĐH Tôn Đức Thắng ( 425 ) ảnh 4
Nguyễn Thị Phương Tuyết, TP HCM, ĐH Tôn Đức Thắng ( 425 ) ảnh 5
Nguyễn Thị Phương Tuyết, TP HCM, ĐH Tôn Đức Thắng ( 425 ) ảnh 6
Nguyễn Thị Phương Tuyết, TP HCM, ĐH Tôn Đức Thắng ( 425 ) ảnh 7
Nguyễn Thị Phương Tuyết, TP HCM, ĐH Tôn Đức Thắng ( 425 ) ảnh 8
Nguyễn Thị Phương Tuyết, TP HCM, ĐH Tôn Đức Thắng ( 425 ) ảnh 9
Nguyễn Thị Phương Tuyết, TP HCM, ĐH Tôn Đức Thắng ( 425 ) ảnh 10