Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Hà Nội, CĐ Sư Phạm Hà Tây (1785)

29/05/2012 07:00
(GDVN) - Nguyễn Thị Quỳnh Hoa đến từ Hà Nội, sinh viên trường CĐ Sư Phạm Hà Tây >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Hà Nội, CĐ Sư Phạm Hà Tây (1785) ảnh 1
Quỳnh Hoa mơ ước trở thành cô giáo dạy giỏi được nhiều học sinh yêu quý
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Hà Nội, CĐ Sư Phạm Hà Tây (1785) ảnh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Hà Nội, CĐ Sư Phạm Hà Tây (1785) ảnh 3
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Hà Nội, CĐ Sư Phạm Hà Tây (1785) ảnh 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Hà Nội, CĐ Sư Phạm Hà Tây (1785) ảnh 5
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Hà Nội, CĐ Sư Phạm Hà Tây (1785) ảnh 6
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Hà Nội, CĐ Sư Phạm Hà Tây (1785) ảnh 7
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Hà Nội, CĐ Sư Phạm Hà Tây (1785) ảnh 8
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Hà Nội, CĐ Sư Phạm Hà Tây (1785) ảnh 9
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Hà Nội, CĐ Sư Phạm Hà Tây (1785) ảnh 10

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Hà Nội, CĐ Sư Phạm Hà Tây (1785) ảnh 11
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Hà Nội, CĐ Sư Phạm Hà Tây (1785) ảnh 12