Nguyễn Thị Quỳnh Như, Huế, THPT Cao Thắng (1372)

12/05/2012 14:20
(GDVN) -Thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Như đến từ Huế, hiện là học sinh trường THPT Cao Thắng. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Thị Quỳnh Như, Huế, THPT Cao Thắng (1372) ảnh 1
Nguyễn Thị Quỳnh Như, Huế, THPT Cao Thắng (1372) ảnh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Như, Huế, THPT Cao Thắng (1372) ảnh 3
Nguyễn Thị Quỳnh Như, Huế, THPT Cao Thắng (1372) ảnh 4
Nguyễn Thị Quỳnh Như, Huế, THPT Cao Thắng (1372) ảnh 5
Nguyễn Thị Quỳnh Như, Huế, THPT Cao Thắng (1372) ảnh 6
Nguyễn Thị Quỳnh Như, Huế, THPT Cao Thắng (1372) ảnh 7
Nguyễn Thị Quỳnh Như, Huế, THPT Cao Thắng (1372) ảnh 8
Nguyễn Thị Quỳnh Như, Huế, THPT Cao Thắng (1372) ảnh 9
Nguyễn Thị Quỳnh Như, Huế, THPT Cao Thắng (1372) ảnh 10
Nguyễn Thị Quỳnh Như, Huế, THPT Cao Thắng (1372) ảnh 11
Nguyễn Thị Quỳnh Như, Huế, THPT Cao Thắng (1372) ảnh 12
Nguyễn Thị Quỳnh Như, Huế, THPT Cao Thắng (1372) ảnh 13
Nguyễn Thị Quỳnh Như, Huế, THPT Cao Thắng (1372) ảnh 14
Nguyễn Thị Quỳnh Như, Huế, THPT Cao Thắng (1372) ảnh 15
Nguyễn Thị Quỳnh Như, Huế, THPT Cao Thắng (1372) ảnh 16
Nguyễn Thị Quỳnh Như, Huế, THPT Cao Thắng (1372) ảnh 17